วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

เช็กดวงประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

22 พ.ค. 2020
11

เกิดวันอาทิตย์  การมีแผนงานที่ดีและได้รับการร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ทำให้ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลาย งานเก่า ๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย แต่ควรรักษาผลงานเก่า ๆ และวิถีทางเก่า ๆ เอาไว้ ควรระวังเรื่องสุขภาพอนามัยจะเหนื่อยง่าย มีอาการวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม
      
เกิดวันจันทร์  โชคดีจะได้ลาภเป็นสิ่งของเก่า ๆ จากผลงานเก่า ๆ ที่ทำไว้ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ ไม่ควรให้ใครยืมของรักเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน จะมีเพศตรงข้ามที่แตกต่างเข้ามาสัมพันธ์ จึงควรเรียนรู้ทำความเข้าใจกันให้ดีเสียก่อน
        
เกิดวันอังคาร  จะมีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ  จะได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน บริวารเข้าแถวกันดีและให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถของท่านที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก รายจ่ายในช่วงนี้จะมีมากกว่าปกติ ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
        
เกิดวันพุธ  มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการแปลก ๆ จะได้ร่วมงานการกุศล ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานทำที่พึงพอใจ ควรอยู่อย่างสงบ รู้เท่าทันเหตุการณ์ อาศัยความเพียรพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก จึงจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง
        
เกิดวันพฤหัสบดี  มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น  มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในผลงานของตน ควรระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงได้ง่าย การงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จะได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี ได้คบหาคนดีมีความรู้
        
เกิดวันศุกร์  งานเก่าที่คั่งค้างจะถูกสะสางให้จบลงโดยเร็ว  หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษอีกด้วย หากมีการแข่งขันก็จะประสบชัยชนะ  มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นสูง มีลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง  การงานคล่องตัว จะได้รับของฝากของขวัญ
        
เกิดวันเสาร์  การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์โทสะบ่อยครั้งทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ควรยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานสำคัญ มีความคิดเป็นเงินเป็นทอง คิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตื่นตัวอยู่เสมอ