วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563

เช็กดวงประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

14 ก.พ. 2020
13

เกิดวันอาทิตย์ ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือด้านการเงิน คนรักมีการช่วยเหลือกันด้านการงาน สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจนก่อให้เกิดความรัก มิตรสหายไปมาหาสู่เป็นประจำ

เกิดวันจันทร์ มีโอกาสเดินทางเพราะการงาน คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากผลงานเก่า ๆ ของเก่า ๆ พอมีเงินให้เหลือเก็บบ้าง หากมีหนี้สินอยู่เมื่อมีเงินก็ควรชำระหนี้โดยเร็ว จะได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมได้ความรู้ใหม่ ๆ

เกิดวันอังคาร การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ จะได้สิ่งของต้องใจที่หาได้ยากจากเพศตรงข้าม คนรักจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคนรัก การงานมีการแข่งขันมากขึ้น คนรักจะมีการเดินทาง ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้

เกิดวันพุธ จะมีรายได้เข้ามาหลายทาง ทำให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น ควรระมัดระวังเรื่องการเงินการลงทุนการใช้จ่ายเงินให้ดี ควรระวังการถูกหลอกลวง เงินทองที่มีอยู่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย จะได้รับเกียรติทางการเจรจาติดต่อทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ควรจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนทำนิติกรรม จะได้ศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น จะได้ของฝากของขวัญ

เกิดวันพฤหัสบดี จะได้เพื่อนหรือหุ้นส่วนที่ถูกใจไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานประสบความสำเร็จ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย ญาติมิตรมาเยี่ยมเยือนเพื่อให้กำลังใจ เรื่องการเงินควรรอบคอบ จะได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี

เกิดวันศุกร์ การเจรจาจะได้ผลดี ควรระมัด ระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ เงินทองหมุนเวียนดีขึ้น มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง มีการริเริ่มงานใหม่ ๆ การงานคล่องตัว กิจการงานดีขึ้นศัตรูกลับกลายเป็นมิตร จะได้ปรับปรุงตกแต่งที่อยู่อาศัยให้ดูดีมีความสะดวกสบายขึ้น จะได้รับของฝากของขวัญ

เกิดวันเสาร์ จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ การติดต่อเจรจาประสานงานประสบความสำเร็จ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก จะได้ซื้อหาสิ่งของใหม่ ๆ จะได้ทำงานส่วนรวม มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นผู้นำ การงานยุ่งมากจนมีเวลาน้อย