วันพุธ, 30 กันยายน 2563

เช็กดวงประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

12 ก.พ. 2020
79

เกิดวันอาทิตย์ จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน จะมีผลงานเป็นที่ปรากฏ จะได้รับรางวัลเพราะมีปัญญาดี จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมสำคัญ ส่วนงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น คู่ครองคนรักเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ

เกิดวันจันทร์ จะได้อยู่ท่ามกลางคนมีความรู้ความสามารถ จะมีรายได้และผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ การบริหารเงินที่ถูกที่ถูกทางทำให้ฐานะการเงินดีขึ้น เพศตรงข้ามจะนำโชคดีมาสู่ท่าน มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคม คนรักควรใส่ใจซึ่งกันและกัน

เกิดวันอังคาร จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะมีการคบหาสมาคมกับผู้คนจำนวนมาก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นผู้นำ

เกิดวันพุธ การงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ควรรอบคอบไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จะโชคดีจากผลงานเก่า ๆ จะได้สิ่งของเก่า ๆ จะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่อยู่ในมือของคนอื่นและค้างชำระนานแล้ว ไม่ควรให้ใครยืมของรักเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง

เกิดวันพฤหัสบดี ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี แต่มีศัตรูเงียบและพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับหน้าที่การงาน จะมีการสะสางงานเก่า ๆ ควรอยู่อย่างสงบและรู้จักวางเฉย ทำเป็นโง่เสียบ้างก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เมื่ออุปสรรคผ่านไปการงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้น

เกิดวันศุกร์ จะได้สมาคมกับคนมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการสร้างฐานะ มีการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น แต่ควรยืนอยู่บนหลักการและเหตุผล รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย

เกิดวันเสาร์ มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูงและบุคคลต่างถิ่นต่างแดน มีความเพียรพยายามและความตั้งใจในการทำงานสูง จะได้รับของฝากของขวัญ ได้คบหาสมาคมกับคนมีชื่อเสียง ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา