วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

เช็กดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

เกิดวันอาทิตย์  ผลงานที่ทำไว้จะเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำจะได้งานที่พึงพอใจ จะได้รับผลประโยชน์จากผลงานที่ทำไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้เปลี่ยนแปลง มีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขให้กระจ่างเสียแต่เนิ่น ๆ
        
เกิดวันจันทร์  ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคม จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย มีโอกาสได้ทำงานสำคัญและมีความรับผิดชอบสูง การมีความรอบคอบทำให้การงานสำเร็จลงได้ด้วยดี งานเก่าที่คั่งค้างจะแก้ไขได้ 
      
เกิดวันอังคาร  การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์บ่อยครั้งทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานสำคัญ มีความพึงพอใจในผลงานของตน ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า  มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อยู่เสมอ มีคนกล่าวหาซุบซิบนินทาในทางไม่ดี
        
เกิดวันพุธ  จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ควรระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย การใช้จ่ายเงินช่วงนี้จึงไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิต 
        
เกิดวันพฤหัสบดี  จะได้รับข่าวดีและรางวัล ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ จะมีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย  มีโอกาสได้ออกงานแสดงผลงานติดต่อกันหลายครั้ง จะได้ทำงานชิ้นสำคัญ มีความพึงพอใจในผลงานของตน มีงานสำคัญมีลักษณะแปลก ๆ เข้ามาให้ทำ โชคดีด้านการงานและการเงิน ระวังเอกสารสำคัญตกหล่นหาไม่พบ
        
เกิดวันศุกร์  มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ ไม่ควรเปลี่ยน แปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้เปลี่ยน แปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต ความขี้หึงและอารมณ์ร้ายอาจจะทำให้ความรักมีปัญหา สิ่งของที่ตกหล่นสูญหายหากติดตามค้นหาจะได้คืน
        
เกิดวันเสาร์  จะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูง อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่องให้เป็นหัวหน้า ความรักมีเรื่องง้องอนกันบ้างแต่จะเข้าใจกันในที่สุด จึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา