วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

เช็กดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

02 เม.ย. 2020
135

เกิดวันอาทิตย์  จะมีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำจะได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน จะมีการเดินทางไกลไปทำงานที่แวดล้อมไปด้วยคนที่มีเกียรติยศสูง การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ 
        
เกิดวันจันทร์  ระวังจะมีปากเสียงกับคนรอบข้าง  ควรรอบคอบในการตัดสินใจ ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่า ๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้เพราะท่านกำลังมีคู่แข่ง ญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ 
        
เกิดวันอังคาร  มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ การกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก มีโอกาสได้พบคนรักที่ดี มีความเหมาะสมกันทั้งความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกัน คนที่มีครอบครัวแล้วก็สามารถครองรักกันได้ด้วยดี มีการพาไปท่องเที่ยวพักผ่อนและมีการให้สิ่งของที่มีค่าแก่กันด้วย
        
เกิดวันพุธ  จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาหนักอกได้ถูกคลี่คลายลงไป จะมีการเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ 
        
เกิดวันพฤหัสบดี  ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี จะประสบความสำเร็จด้านการงาน หากมีความเพียรพยายามจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ระวังจะมีศัตรูเงียบและพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหาย จึงควรระมัดระวังไว้ให้มาก ควรอยู่อย่างสงบ รู้จักวางเฉยเสียบ้างในสิ่งที่ควรวางเฉยอุปสรรคก็จะผ่านไป การงานมีเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
      
เกิดวันศุกร์  มีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจการวิ่งเต้นติดต่อทางธุรกิจสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี อาศัยความรักความสามัคคีในหมู่คณะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ มีโอกาสได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ ความรักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้เดินทางร่วมกับคนรัก ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สิ่งที่ตกหล่นสูญหายจะได้คืน
        
เกิดวันเสาร์  จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ มีเพื่อนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่ละคนล้วนต่างอายุและเป็นคนมีเกียรติในสังคม ความรอบคอบยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น การรับฟังเหตุผลและคำแนะนำของคนอื่นบ้างทำให้ท่านเดินได้ถูกทางและมีผลงานดีขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน