วันอังคาร, 7 เมษายน 2563

เช็กดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 2020
28

เกิดวันอาทิตย์  ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนด้วยดี ฐานะทางการเงินดีขึ้น เงินทองถูกใช้ไปมากขึ้นหลายทาง ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้ดี การรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง จะได้รู้จักกับบุคคลสำคัญในระดับสูงและบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน เงินทองจะถูกใช้ไปเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล
        
เกิดวันจันทร์  การเจรจาติดต่อทางธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี จะมีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ สมองกำลังปลอดโปร่งคิดจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จ จะได้ทำงานที่ชอบ  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย มีการสมาคมกับคนต่างถิ่น
        
เกิดวันอังคาร  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง  มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จะมีรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น การเงินถูกจำกัดขอบเขตเต็มไปด้วยอุปสรรค มีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารมากขึ้น ระวังจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ 
        
เกิดวันพุธ  ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม คนที่ยังไม่พบรักก็จะได้พบรักที่ผูกพันอันลึกซึ้ง มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น มีรายได้จากงานประจำและรายได้พิเศษ จะมีมิตรทางไกลจะมาหา ได้สิ่งของที่ชอบใจ  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีการปรับปรุง การติดต่อสื่อสารคึกคัก
        
เกิดวันพฤหัสบดี  มีหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษอีกด้วย มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานไปพบปะกับผู้คนมากมาย จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องวงศาคณาญาติ ระวังจะมีปากเสียงกับเพื่อนคนใกล้ชิด 
        
เกิดวันศุกร์  งานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ท่านจะมีความพึงพอใจในผลงานของตน ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า มีเงินทองผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ สามารถจัดการทางการเงินได้ดีไปตามจังหวะที่เหมาะสม
        
เกิดวันเสาร์  การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ คนรักหรือเพศตรงข้าม ญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน ทำให้ท่านมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน คนรักหรือเพศตรงข้าม ญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน ทำให้ท่านมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน มีเงินก็เก็บไม่อยู่ ระวังจะผิดลูกเมียเขาหรือกระทำการที่ผิดศีลธรรม  ความรักมีเรื่องง้องอนกันบ้างแต่จะเข้าใจกันในที่สุด