วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

เช็กดวงประจำวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

02 ธ.ค. 2019
169

เกิดวันอาทิตย์ จะมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน ไม่ควรนำทรัพย์สินติดตัวไปมาก เพราะจะทำให้เกิดการสูญหายได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นจุดเด่นในหน้าที่การงานทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง การลุยงานอย่างจริงจังทำให้กิจการงานที่ทำก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จะได้เพื่อนหรือหุ้นส่วนที่ถูกใจไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน การปะทะคารมกับคนใกล้ชิด

เกิดวันจันทร์ เพศตรงข้ามจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการงาน จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคม ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนด้วยดี การงานมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีความคิดริเริ่ม กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ มีงานชิ้นใหม่มาให้ทำ คนรุ่นใหม่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี คู่ครองคนรักปรับความเข้าใจกันได้ มีคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาคบหาสมาคมด้วย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

เกิดวันอังคาร หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือการทำงาน จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคม งานที่เกี่ยว
ข้องกับส่วนรวมด้วย จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น การเงินจะดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน มีปัญหากับคนใกล้ชิด บุตรบริวารแสดงอารมณ์เข้าใส่ ควรปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี

เกิดวันพุธ จะโชคดีทางการเงิน เพื่อนฝูงนำลาภมาให้ จะได้ลาภเป็นสิ่งของมีค่าจากเพื่อนต่างเพศ ควรรู้จักระแวดระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ไม่ควรให้ใครยืมของรักเพราะจะนำความเดือดร้อนในภายหลัง จะโชคดีทางการเงิน ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้เป็นระบบ อย่าหลงเชื่อคนอ้อนวอนเพราะอาจจะถูกหลอกลวงได้ง่าย ต้องใช้ความรอบคอบและความขยันอดทนการงานจึงจะประสบความสำเร็จ มีการปะทะคารมเรื่องความรักเพราะเหตุที่มีเวลาน้อยเหลือเกิน

เกิดวันพฤหัสบดี ควรรักษาผลงานเก่า ๆ และวิถีทางเก่า ๆ เอาไว้ให้ดี การตรงต่อเวลา กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จ มีความกล้าในการตัดสินใจ จะมีงานทำมากขึ้นจนทำแทบไม่ทัน คนที่มีงานทำแล้วต้องทำงานหนักขึ้น มีการปรับปรุงการงานไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานได้เป็นอย่างดี ความเฉลียวฉลาดและขยันหมั่นเพียรทำให้การทำงานสำเร็จ จะได้เข้าร่วมพิธีสำคัญ ได้พบผู้คนมากหน้าหลายตา

เกิดวันศุกร์ การงานที่ได้ทำไว้จะได้ผลตอบ แทน ควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงิน เพราะมีรายจ่ายสูงและมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่าย แต่ด้วยอาศัยความรู้ ความสามารถและความเพียรพยายาม จึงทำให้มีความสำเร็จทางการเงินได้ไม่ยาก การงานก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ประกอบกับความรู้และความสามารถที่มีอยู่ ทำให้มีผลงานที่ดียิ่งขึ้น มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลแปลกหน้ามากมาย ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่จะคลี่คลาย ควรรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้าง

เกิดวันเสาร์ จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ควรระมัดระวังอารมณ์ของตนให้ดี เพราะอาจจะเกิดมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องติดตามมาได้ มีรายได้เข้ามาเป็นระยะ ๆ สิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จ การเจรจาทางธุรกิจประสบความสำเร็จ มีทรัพย์สินควรรักษาไว้ให้ดี จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ