วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

เช็กขนาด “มิเตอร์น้ำประปา” ให้ถูก ก่อนลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

15 เม.ย. 2020
140

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  (COVID-19) เรื่องขอเงินคืนค่าประกันมิเตอร์น้ำประปาในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.63 เป็นต้นไป ส่วนการประปานครหลวง จะเริ่มช่วงต้นเดือน พ.ค. 63

ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะได้ค่าประกันมิเตอร์ประปาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์น้ำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 400 บาทสำหรับมิเตอร์ขนาด ½ นิ้ว ดังนั้นคุณควรเช็กขนาดมิเตอร์น้ำก่อนลงทะเบียน ว่าแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามิเตอร์ประปานั้นมีกี่ขนาด และที่ผ่านมาคุณจ่ายค่าประกันไปเท่าไร และเมื่อลงทะเบียนแล้วคุณก็จะได้รับเงินคืนจำนวนเท่านั้น

มิเตอร์ประปา หรือมาตรวัดน้ำนั้นมักจะติดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าบ้านแต่ละหลัง ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่ามิเตอร์ประปาของเราขนาดเท่าไร ลองออกไปเช็กดูได้เลย โดยให้สังเกตจากขนาดของท่อที่เชื่อมต่อกับมิเตอร์น้ำประปา จะมีตัวเลขระบุไว้ว่ามีขนาดกี่นิ้ว

การประปานครหลวง (กปน.) สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิเตอร์ประปาขนาด ½ นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  400 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด ¾  นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  600 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 1 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  1,500 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 1 ½  นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  3,000 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 2 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  4,000 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 3 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  10,000 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 4 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  15,000 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 6 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  20,000 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 8 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  30,000 บาท

หมายเหตุ : ล่าสุดทางการประปานครหลวงจะจ่ายเงินค่าประกันใช้น้ำของกปน. ให้เฉพาะส่วนที่อยู่อาศัย หรือบ้านเท่านั้น สถานบริการ สถานประกอบการ จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังกำหนดเงื่อนไขผู้ขอใช้น้ำก่อนปี 2551 หากขนาดท่อ 1/2 นิ้ว จะได้รับเงินคืน 200 บาทต่อหลัง หากขนาดท่อขนาด 3/4 นิ้ว จะได้รับเงินคืน 400 บาท ส่วนผู้ที่ขอใช้น้ำหลังปี 2551 หากขนาดท่อ 1/2 นิ้ว จะได้รับเงินคืน 400 บาทต่อหลัง หากขนาดท่อ 3/4 นิ้ว จะได้รับเงินคืน 600 บาท และถ้าบางบ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ำ จนถูกหักเงินไปบางส่วนแล้ว ยอดเงินจะได้รับตามจริง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำหรับพื้นที่ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศ

มิเตอร์ประปาขนาด ½ นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  535 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด ¾  นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  1,070 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 1 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  1,605 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 1 ½  นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  3,210 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 2 นิ้ว และ 2 1/2 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  4,280 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 3 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  10,700 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 4 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  16,050 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 6 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  22,470 บาท
มิเตอร์ประปาขนาด 8 นิ้ว เสียค่าประกันมิเตอร์  32,100 บาท

โดยปกติขนาดของมิเตอร์ประปาจะมีบอกอยู่ที่ท่อประปา แต่ถ้าบางคนออกไปตรวจสอบแล้วไม่พบ สามารถเข้าไปเช็กขนาดมิเตอร์ประปาได้ที่การประปานครหลวง  สายด่วน 1125 หรือการประปาส่วนภูมิภาค สายด่วน 1662

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนค่าประกันมิเตอร์ประปานั้นมีรายละเอียดดังนี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องไปยังสาขาของสำนักงาน เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ช่องทางลงทะเบียนรับคืนจาก การประปาส่วนภูมิภาค

• ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ทาง www.pwa.co.th
• ผ่านแอปพลิเคชั่น PWA 1662 ได้ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์
• บัญชีไลน์ของ กปภ. @PWATHAILAND

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

-ชื่อ – นามสกุล
-หมายเลขผู้ใช้น้ำ ซึ่งดูได้จากบิลน้ำประปา
-หมายเลขบัตรประชาชน
-ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
-ระบบจะยืนยันผลการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือ
-รอรับเงินตามช่องทางที่ต้องการ โดยการระบุ หมายเลขพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร

ช่องทางรับเงินคืน

• บัญชีพร้อมเพย์ ที่ลงทะเบียนผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา

กปภ. จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางคอลล์เซ็นเตอร์ ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่เบอร์ 1662

สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ของ การประปานครหลวง (กปน.) เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ใช้น้ำจะสามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th และแอปพลิเคชั่น MWA on Mobile ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป